AANSLUITING

lidgelden 2024


Beeballers- 160€/jaar

Jeugd- 200€/jaar

extra korting van 10€ / per extra ingeschreven kind

Volwassenen- 225€/jaar

Recreanten- 115€/jaar

Steunend LID- 35€/jaar

​Inschrijven zal mogelijk zijn vanaf 13 januari

IBAN Rekeningnummer BE60 0682 1578 0870

UNIFORM


pet, baseballbroek, riem, baseball

shirt met rugnummer.

Persoonlijke lichaamsbescherming,

Deze kunnen worden aangekocht bij ‘The Cage’ www.thecage.beBESTUUR

Voorzitter : Tom Lorrentop

Secretaris : Jill Lorrentop

Penningmeester : Patsy Michielsen

bestuurslid : Danny Van De Velde

bestuurslid :  Brendan Verspreet

bestuurslid : Dennis De Quint

bestuurslid : Tina Van Nuffel

bestuurslid : Louise Dillen

 

SPORTTECHNISCH COMITEE

Verantwoordelijke : Tom  Lorrentop

Manager baseball : Dennis De Quint

baseball@pioneers.be

Manager softbal : ...

softbal@pioneers.be

Manager jeugd : Tom Lorrentop

jeugd@pioneers.be


API, ombudspersoon

aanspreekpunt Integriteit : Laura Rypens

ombudsdienst@pioneers.be

tel : 0496055845

BRIEFWISSELING

Hoboken Pioneers vzw

t.a.v. Patsy Michielsen

De Hertstraat 9

2660 hoboken


VELDADRES

schansstraat 1

2660 hoboken

TECHNISCH COMITEE + TERREINVERANTWOORDELIJKE

Verantwoordelijke : Danny Van De Velde

werkgroep@pioneers.be

vrijwilligers

Stefan de keyser

Walter Winckelmans

KANTINE

Verantwoordelijke : Tina Van Nuffel

Medewerking van Christel Faucompret

 

ACTIECOMMITE

Verantwoordelijke : Louise Dillen

actiecommite@pioneers.be

Alana Horemans

Zoe Cools

PENNINGMEESTER

Verantwoordelijke : Patsy Michielsen

 

SECRETARIAAT

Verantwoordelijke : Jill Lorrentop

secretariaat@pioneers.be

(Louke Wouterfonds)

SPORTSECRETARIAAT

Verantwoordelijke : Erwin Verspreet

sport@pioneers.be


PR / PROMO / SOCIAL MEDIA

Sponsering : Jill Lorrentop

sponsoring@pioneers.be

Facebook :  Tom Lorrentop

Website en sociale media : Stefan De Keyser